Een simpele, sobere uitstraling staan centraal

In het Jodendom gelooft men in de eeuwigheid van de ziel. Om deze redenen is eeuwige grafrust heel erg belangrijk. Silent-Stones heeft zich hierin verdiept door met Rabbijn Albert Ringer, van de Liberaal Joodse Gemeente, in gesprek te gaan.

Wij weten daarom dan ook dat een matsewa (gedenksteen) zo simpel en sober mogelijk moet zijn, dat het de plaats aan moet geven waar uw dierbare ligt, en een teken van herkenning voor de rustplaats van uw dierbare. Wij kunnen een ontwerp naar uw wens maken. Een ontwerp van dat sober en simpel is maar toch persoonlijk. Een matsewa dat vanuit het oogpunt van geloof mag/kan en zich aan de strikte regels houdt maar ook bij uw dierbare past.

Wij kunnen de tekst in twee talen op de matsewa zetten, in het Nederlands en in het Hebreeuws.

Wij hebben ons verdiept in het Hebreeuwse alfabet. Wij weten dat Hebreeuws een precieze taal is. Als er ook maar een tittel (stipje) of menoekad (punctuatie) fout is de betekenis veranderd. Er moet dus goed gelet worden op de details, de kleine verschillen tussen sommige letters waarvan er twee versies zijn. De Rabbijn helpt ons met de Hebreeuwse tekst. Niet alleen door tekst aan te leveren, maar ook door de tekst te blijven rouleren en verbeteren tot er geen fouten meer zijn. Wij weten dat er geen fouten gemaakt mogen worden.

Het is altijd moeilijk om een dierbare te verliezen, en wij vinden het een eerbiedig gebaar om een gedenksteen aan te passen of een gedenksteen te ontwerpen naar afkomst, geloof, cultuur en persoonlijke voorkeur.

Toen wij ons aan het verdiepen waren in het Joodse geloof en de cultuur van het begraven, kwamen wij erachter dat na de uitvaart en/of na een bezoek aan het graf er een steentje op wordt gelegd. Dat wordt gedaan wegens verschillende redenen, uit respect, herkenning of zodat men kan zien dat er iemand het graf heeft bezocht. Dat vonden wij een prachtig gebaar. Daarom hebben wij in onze winkel ook steentjes die u op het graf kunt leggen.