‘Algemene voorwaarden Silent-Stones’

Voor al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 244205490.

Silent-Stones Gedenkstenen Algemene Voorwaarden

 

Algemen voorwaarden - verzakte grafsteen/gedenksteen/gedenkmonument
verzakte grafsteen garantie?