Hier vind u de ervaringen van klanten. Omdat ze graag anderen mensen met een groot verlies willen meegeven wat het voor hen heeft betekend mee te werken aan een gedenksteen voor hun dierbare.

Kijk mee naar het filmpje van de meewerkdag van de Familie Ros

Kijk naar een weergave van het meewerken aan de gedenksteen van Louis.

Meerdere ervaringen leest u binnenkort. Veel van de ervaringen zijn helaas verloren gegaan naar de overgang naar deze nieuwe website. Er wordt aan gewerkt.

Onlangs hebben wij prachtige (ontroerende)etmaaltjes ontvangen welke wij graag met u delen. Alis het maar om u een idee te geven van onze werkwijze.
Lees hier de mail van:


Klik hier om terug te gaan naar ons menu van de soorten gedenkstenen

Ervaringen van klanten - gedenkstenen/grafsteen/gedenkmonument/urnen/asbewaring
Voorbeeld van meewerken aan de gedenksteen