Bezoek ook onze winkel

Rusthoflaan 34

3034 XL Rotterdam

Openingstijden

  • Een fijne fysieke winkel
  • Een luisterend oor
  • Vaste contactpersonen
  • Meedenkend en passie voor het werk
  • Een klein en betrokken team

Ruilen of retourneren

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten op maat of gepersonaliseerde producten. Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour.

Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je kan het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking naar ons retourneren, conform onze instructies.

Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je dus verplicht dit binnen 8 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Dit kan via de mail. Nadat je hebt laten weten gebruik te willen maken van het herroepingsrecht moet je het product binnen 8 dagen retour sturen. Je moet kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Als je volgens bovenstaand niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en het product niet aan ons hebt teruggezonden is de koop een feit. Het retour ontvangen product zullen wij controleren. Eventueel geconstateerde problemen zullen wij u via de mail melden. Wij retourneren het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, waarbij de kosten van levering op het betaalde bedrag in mindering wordt gebracht. Let op: ook als de levering gratis heeft plaatsgevonden omdat u het drempelbedrag met uw opdracht heeft overschreden, zullen wij het door ons vastgestelde levertarief op de creditering van uw opdracht in mindering brengen. Mocht het product beschadigd zijn, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

Let op: De retour kosten verzekerde verzending zijn voor uw eigen rekening.

Garantie

Silent-Stones streeft ernaar dat u tevreden bent met uw aankoop.
Het kan voorkomen dat een product niet voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Silent-Stones zal dan binnen een redelijke termijn overgaan tot een kosteloze vervanging of herstel. Begrijpelijk dat tegenvallende grote, kleur e.d. hier buiten vallen. Afmetingen, kleuren en afbeeldingen staan duidelijk op de website vermeld. Veel van onze urnen zijn handgemaakt waardoor kleuren een beetje kunnen afwijken van de getoonde foto op de website.